Om SFFO

Om SFFO

Föreningen såg dagens ljus den 22 maj 2003 i Stockholm.

Exakt på dagen 20 år senare, den 22 maj i år,  så anordnade vi "Vår Dag" på Sahlgrenska i Göteborg där vi hade en stor uppslutning av obduktionstekniker från hela landet.

Föredrag, mingel och en trevlig varm sommarkväll på en uteservering gjorde detta till en mycket uppskattad dag.

 

”Föreningen utgör en sammanslutning av obduktionstekniker eller annan yrkesutövare inom verksamhetsområdet obduktion och bårhus"Vi i föreningen försöker uppfylla dess syfte bland annat genom följande: 


• Främja obduktionsteknikernas utveckling genom att anordna vetenskapliga   sammankomster med föredrag, diskussioner och demonstrationer.

• Främja medlemmarnas utbildningsmässiga och yrkesspecifika intressen.


• Bland sina medlemmar befrämja samarbete och upprätthålla en god anda.


• Tillvarata yrkesverksamma obduktionsteknikers fackliga intressen.


• Ombesörja sammankomster i överensstämmelse med gällande arbetsordning.

• Verka för internationellt samarbete.