HemVi i SFFO (Svensk Förening för Obduktionstekniker) vill verka för att du har en bra arbetsplats.


Ge dig den senaste informationen om förbättringar i vår arbetsmiljö och verka för ett starkt samarbete inom vår yrkeskategori över alla Sveriges regioner och även internationellt.


Föreningen såg dagens ljus den 22 maj 2003 i Stockholm.


Föreningen utgör en sammanslutning av obduktionstekniker eller annan yrkesutövare inom verksamhetsområdet obduktion och bårhus.

Vi i föreningen försöker uppfylla dess syfte bland annat genom följande:

 

• att främja obduktionsteknikers utveckling genom att anordna vetenskapliga  sammankomster med föredrag, diskussioner och demonstrationer.

 

• att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och yrkesspecifika intressen.

 

• att bland sina medlemmar befrämja samarbete och upprätthålla en god anda.

 

• att tillvarata yrkesverksamma obduktionsteknikers fackliga intressen.

 

• att ombesörja sammankomster i överensstämmelse med gällande arbetsordning.

 

• att verka för internationellt samarbete.

 

/Styrelsen i SFFO.