Nyheter

Nyheter

shutterstock_1417120622
shutterstock_1381437395
shutterstock_1917323561

Vårmötet i Kalmar är nu till ända och vi tackar Kalmar för ett oerhört väl genomfört Vårmöte. Styrelsen tackar alla medlemmar som närvarade och bidrog till glädje och inspiration. Nyhetsbrev/information kommer att skickas till alla medlemmar samt till hedersmedlemmarna. Slutligen vill vi tacka våra sponsorer som satte guldkant på hela eventet för våra medlemmar.

Nästa styrelsemöte:


Onsdagen den 12 juniArtiklarBårhuspersonal vill se lagändring

2022-05-03

Här är Malmös nya bårhus – följ med på en rundtur

18 Februari 2022

Together med Nadja Olofsson- berättar om sin syn på livet efter döden, hennes intresse för den mänskliga kroppen och hur en vardag ser ut i hennes för många, speciella, yrke!

24 maj 2021

Bårhuset i Jönköping byggs ut till 140 platser: ”Hela huset ska byggas om”

11 februari 2021 10:25


Så tas de avlidna om hand på Ackis nya bårhus

Publicerad 12 februari 2019

På SÄS finns över 100 viktiga, spännande och ibland även ovanliga yrken. Som en av sjuk-husets två obduktions-tekniker är Ronny Ekberg bårhusansvarig

Publicerad 2018-07-31


Möt Jörgen som arbetar som obduktionstekniker

Publicerad 2018-02-15

Bårhuset i Jönköping behöver fler platser för avlidna

Publicerad 2017-10-27