Livets trädFöreningsnamntoplinje

webblogga

 

Lång väntan på sista vilan...visa

De arbetar med döden varje dag.....visa

Vill återvinna metaller från döda.....visa

Uppdatering Kristianstad.......visa

Avlidna får göra sista resan på släp....visa

Bråk om hämtning av avlidna...visa

Artikel i norska pressen....visa

OBS!!! Förändring av begravningslagen från och med denn 1:a juli 2008.....visa

Verksamhetsberättelse 2007-2008.....visa

Styrelsemöte 17 januari...visa

Protokoll 17 januari...visa

AVSKEDSRUM...visa

"Rapport från nordiskt möte i Köpenhamn"......visa

Martin Åhlberg , Centralsjukhuset i Karlstad ......visa

En studie om upplevelser och erfarenheter
av att arbeta med död och sorg.........
visa

Gammal artikel, ( något som ska tas upp i föreningen??) medlemmarnas forum är rätt ställe att kommentera denna artikeln......vis

Sveriges Obduktionstekniker är en yrkeskår i kris, medelåldern är hög och idag finns....... hela artikeln

Överbeläggningen på Stockholms läns bårhus har blivit ett allt större problem........ hela artikeln

Bårhuset förväxlade avlidnas....... hela artikeln...

 

 

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte för SFFO.

Onsdag 10/5

Klockan 17.40

Clarion hotel & congress i Malmö

Ny val till styrelsen vad gäller:

ordförande

vice ordförande

2 st suppleanter

Valberedning

 

Välkomna!


 

Föreläsningar i Karlstad

 

OBS!!

Nytt medlemsår = Ny medlemsavgift

 

Föreningen såg dagens ljus den 22 maj 2003 i Stockholm.

”Föreningen utgör en sammanslutning av obduktionstekniker eller annan yrkesutövare inom verksamhetsområdet obduktion och bårhus.”


Vi i föreningen försöker uppfylla dess syfte bland annat genom följande:

• att främja obduktionsteknikernas utveckling genom att anordna vetenskapliga   sammankomster med föredrag, diskussioner och demonstrationer
• att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och yrkesspecifika intressen
• att bland sina medlemmar befrämja samarbete och upprätthålla en god anda
• att tillvarata yrkesverksamma obduktionsteknikers fackliga intressen
• att ombesörja sammankomster i överensstämmelse med gällande arbetsordning
• att verka för internationellt samarbete

 

Free counter and web stats Kontakta oss | ©2005 SFFO